Ett system som hjälper elever och lärare i skolan att hålla sig organiserade och produktiva är ofta efterfrågat av lärare. Plattformar som kan tillhandahålla verktyg för planering, bedömning, analys och kommunikation med föräldrar underlättar vardagen för alla inblandade.

Genom att använda sig av olika lärplattformar kan lärare spara tid. Detta gör att de kan fokusera på enskilda elever, deras behov och tillväxt, men att hitta rätt plattform kan vara svårt. Vilken lärplattform som passar din skola bäst beror såklart på skolans behov. Därför kan det vara bra att jämföra de olika plattformarna innan du signar upp skolan.

Vägen till digitalisering är en process

Det viktigt att komma ihåg är att den skola vi känner igen sedan flera hundra år tillbaka har varit analog. Det är först för ett par år sedan som skolan började digitaliseras alltmer och att hitta en form för att kunna dokumentera och återkoppla på rätt sätt. Det är en process som gör att kraven på lärplattformar ändras med tiden.

Det viktigaste hos en lärplattform är att den förenklar vardagen för lärarna genom att samla så mycket som möjligt till en och samma plats. Samtidigt som den ger lärarna möjlighet att fokusera på varje enskild elevs utveckling.