Internet

Skydda din integritet online

Att skydda sin integritet online är avgörande i dagens digitala värld där personlig information ofta delas och lagras på internet. Här är några praktiska tips och verktyg för att säkerställa din personliga säkerhet online.

Använd starka lösenord

Skapa och använd unika, långa och komplexa lösenord för dina olika konton och tjänster online. Undvik att använda enkla eller lättgissade lösenord och överväg att använda lösenordshanterare för att hantera och generera starka lösenord för dig.

Aktivera tvåfaktorsautentisering

Tvåfaktorsautentisering (2FA) lägger till en extra säkerhetsnivå genom att kräva en ytterligare verifieringsmetod utöver lösenord, såsom en engångskod som skickas till din mobiltelefon. Aktivera 2FA för dina viktiga konton och tjänster för att förhindra obehörig åtkomst även om ditt lösenord komprometteras.

Genomför regelbundna säkerhetskontroller

Ta dig tid att regelbundet granska dina kontoinställningar och integritetsinställningar på olika plattformar och tjänster online. Se till att du endast delar den information du är bekväm med och begränsa åtkomsten till din personliga information så mycket som möjligt.

Använd säkra nätverk och VPN-tjänster

Undvik att ansluta till osäkra eller offentliga Wi-Fi-nätverk när du använder internet, särskilt när du hanterar känslig information eller gör finansiella transaktioner. Använd en VPN-tjänst (Virtual Private Network) för att kryptera din internettrafik och säkra din anslutning, särskilt när du använder osäkra nätverk.

Var vaksam mot phishing och bedrägerier

Lär dig att identifiera och undvika phishing-försök och bedrägerier online genom att vara skeptisk till oombedda e-postmeddelanden, misstänkta länkar och begäran om personlig eller känslig information. Rapportera misstänkt aktivitet till relevanta myndigheter eller tjänsteleverantörer.

Använd säkerhetsprogramvara

Installera och uppdatera regelbundet säkerhetsprogramvara, inklusive antivirus- och antispywareprogram, på dina enheter för att skydda mot skadlig programvara och andra digitala hot. Se till att dina program och operativsystem är uppdaterade med de senaste säkerhetspatcharna för att minska risken för sårbarheter och intrång.

Framtidens säkerhetstjänster för företag

I takt med att tekniken utvecklas, förändras också säkerhetshoten och därmed behovet av effektiva säkerhetstjänster. Företag måste anpassa sig till dessa förändringar för att säkerställa skyddet av sin verksamhet, data och anställda. Detta innebär en kontinuerlig uppdatering och anpassning av säkerhetssystem och -strategier.

Data och cybersäkerhet

I dagens digitaliserade värld är data ett av de mest värdefulla tillgångarna för ett företag. Skyddet av denna data blir allt viktigare. Cybersäkerhet handlar inte bara om att skydda information från externa hot som hackerattacker och dataläckor, utan även om att säkra data från interna hot, till exempel oavsiktliga fel eller insiderhot. Företag måste därför investera i avancerade cybersäkerhetssystem och utbildning av personalen för att minska riskerna.

Fysisk säkerhet i en digital värld

Trots den ökade digitaliseringen är den fysiska säkerheten fortfarande central. Det inkluderar allt från säkerhetskameror och larm till kontroll av tillträde till företagets lokaler. Integreringen av fysisk och digital säkerhet blir allt vanligare, där till exempel tillträdeskontroller kopplas till digitala identitetslösningar. Denna kombination ökar säkerheten och effektiviteten i säkerhetsarbetet.

Anpassningsförmåga och proaktivitet

I framtiden kommer anpassningsförmåga att vara nyckeln till framgångsrik säkerhet. Detta innebär inte bara att reagera på säkerhetshot när de uppstår, utan även att proaktivt identifiera och förebygga potentiella hot. Genom att använda sig av dataanalys och AI kan företag förutse säkerhetshot och vidta åtgärder innan de blir problem.

Mänsklig faktor och utbildning

Slutligen får vi inte glömma den mänskliga faktorn. Trots all avancerad teknik är det ofta människor som är den svagaste länken i säkerhetskedjan. Regelbunden utbildning och medvetandegörande om säkerhetsrisker är därför en viktig del av ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Det handlar om allt från grundläggande IT-säkerhetsrutiner till specifik utbildning för att hantera avancerade säkerhetssystem.

Framtidens säkerhetstjänster för företag kommer att vara en dynamisk kombination av teknologi, anpassningsförmåga och mänsklig expertis. Genom att kontinuerligt utveckla och anpassa sina säkerhetsstrategier kan företag skapa en säker och trygg arbetsmiljö i en alltmer digitaliserad värld.

Öppen Källkod: Innovation genom Samarbete

Öppen källkod, även känt som open source på engelska, är en revolutionär rörelse som har förändrat sättet vi tänker på mjukvaruutveckling och teknologi. Det innebär att mjukvarukällkoden är tillgänglig för alla att se, använda och modifiera. I denna artikel ska vi utforska vad öppen källkod innebär, dess historia och hur det har påverkat både teknikvärlden och samhället som helhet.

Vad är Öppen Källkod?

Öppen källkod hänvisar till mjukvaruprojekt där källkoden är tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att utvecklare kan titta på koden, göra ändringar och bidra till projektet. Det är en stark kontrast till proprietär mjukvara, där källkoden är hemlig och ägs av ett företag. Öppen källkod främjar öppenhet, samarbete och gemensam utveckling.

Historien bakom Öppen Källkod

Öppen källkod har sina rötter i den tidiga datorvärlden och hackerkulturen. En av de mest kända exemplen är GNU-projektet startat av Richard Stallman på 1980-talet. Senare, på 1990-talet, revolutionerade Linus Torvalds datorvärlden genom att skapa Linux, ett fritt och öppet operativsystemkärna. Dessa projekt och många andra banade väg för öppen källkod som en kraft att räkna med.

Fördelar med Öppen Källkod

Öppen källkod har flera fördelar, både för utvecklare och användare:

  • Gemenskap och samarbete: Öppen källkod uppmuntrar till samarbete mellan utvecklare över hela världen. Detta leder till snabbare innovation och utveckling.
  • Öppenhet och insyn: Alla kan inspektera källkoden för att säkerställa att den inte innehåller buggar eller skadlig kod.
  • Flexibilitet: Användare kan anpassa mjukvaran efter sina egna behov och ändra den enligt önskemål.
  • Låg kostnad: Öppen källkod är oftast gratis att använda och kan minska IT-kostnaderna för företag och organisationer.

Öppen Källkod i Samhället

Öppen källkod har inte bara påverkat teknikvärlden utan också samhället som helhet. Det har främjat principer som delning och samarbete, och det har inspirerat till liknande rörelser inom områden som öppna data, öppen utbildning och öppen medicinsk forskning.

Wikipedia: Ett Öppet Projekt för Kunskap

Wikipedia är ett av de mest framstående exemplen på öppen källkod i aktion. Det är en online-encyklopedi som drivs som ett öppet projekt av tusentals frivilliga bidragsgivare över hela världen. Här är några skäl till varför Wikipedia har blivit en framgångsrik symbol för öppenhet och tillgänglighet:

Frivillig Driven

Alla som har tillgång till internet kan bli en del av Wikipedia-gemenskapen. Frivilliga från olika bakgrunder och kunskapsområden arbetar tillsammans för att skapa och upprätthålla artiklar om en mängd olika ämnen. Detta resulterar i en mångfald av perspektiv och expertis som kan vara svår att hitta i traditionella tryckta encyklopedier.

Öppen Redigering

En av de mest karakteristiska aspekterna av Wikipedia är dess öppna redigeringssystem. Alla kan bidra genom att redigera och förbättra befintliga artiklar eller skapa helt nya. Detta betyder att fel kan rättas till snabbt och att information kan uppdateras i realtid.

Tillgänglig för Alla

Wikipedia strävar efter att vara tillgänglig för alla, oavsett språk eller plats. Wikipedia finns på över 300 språk och innehåller information om ämnen som är relevanta för människor över hela världen. Detta gör det till en ovärderlig resurs för globala användare och forskare.

Förändrar Kunskapens Landskap

Wikipedia har förändrat sättet vi söker och konsumerar information på nätet. Det har blivit en av de första platserna människor går till när de söker efter fakta om nästan vad som helst. Genom att tillhandahålla fri information har Wikipedia demokratiserat kunskap och gjort den tillgänglig för alla med en internetuppkoppling.

Öppen Källkod för Programvara

Wikipedias mjukvaruplattform är också baserad på öppen källkod. MediaWiki, den programvara som driver Wikipedia, är fritt tillgänglig för alla att använda och anpassa. Detta har lett till skapandet av andra öppna projekt som använder samma plattform för att skapa sina egna kunskapsresurser.

<

Förstå och kontrollera cookies på webbplatser

När du surfar på webben interagerar du ständigt med cookies, små textfiler som lagras på din dator eller enhet av webbplatser du besöker. Dessa cookies spelar en viktig roll för att förbättra din användarupplevelse genom att spara information om dina preferenser och beteenden. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om och skydda din integritet när det gäller cookies. I denna artikel kommer vi att utforska hur du kan förstå och kontrollera cookies på webbplatser för att upprätthålla en balans mellan användarupplevelse och integritet.

Förståelse för cookies

Cookies kan delas in i två huvudkategorier: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies lagras tillfälligt och raderas när du stänger webbläsaren, medan permanenta cookies lagras under en längre tid och kan vara aktiva vid framtida besök på webbplatsen.

Förstå syftet med cookies

Cookies används för olika ändamål på webbplatser. De kan vara nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, som att lagra inloggningsuppgifter eller varukorgsinformation. Dessutom används cookies för att spåra och analysera användarbeteenden, leverera riktad reklam eller förbättra webbplatsens funktionalitet och prestanda.

Kontroll över cookies

Att ha kontroll över cookies ger dig möjlighet att anpassa hur webbplatser spårar och samlar in information om dig. Här är några sätt att hantera och kontrollera cookies på webbplatser:

1. Webbbläsarinställningar

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att anpassa dina cookie-inställningar. Du kan välja att blockera eller begränsa cookies från att sparas på din enhet. Detta kan dock påverka funktionaliteten på vissa webbplatser. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får meddelanden när cookies används och välja att acceptera eller avvisa dem individuellt.

2. Opt-out-alternativ

Många annonsnätverk och analysföretag erbjuder opt-out-alternativ, vilket ger dig möjlighet att välja bort riktad reklam och spårning genom cookies. Genom att besöka deras webbplatser kan du göra inställningar för att minska mängden data som samlas in om dig.

Framtiden för cookies

Tekniken och regleringen kring cookies utvecklas ständigt. I framtiden kan vi förvänta oss förändringar som påverkar hur cookies används och kontrolleras på webbplatser. Många webbplatser utforskar redan alternativ till traditionella cookies, till exempel användning av lokal lagring och identifierare som inte är kopplade till personlig identifierbar information.

Vikten av en tydlig sekretesspolicy

Att ha en tydlig och användarvänlig sekretesspolicy är av yttersta vikt för alla företag och organisationer som hanterar personlig information. En välskriven sekretesspolicy ger inte bara användarna en klar förståelse för hur deras information samlas in och används, utan det bygger också förtroende och lojalitet hos användarna. I denna artikel kommer vi att utforska några viktiga steg för att skapa en sådan policy.

1. Definiera syftet och omfattningen

Kommunicera syftet med sekretesspolicyn

En av de första sakerna att göra är att tydligt definiera syftet med sekretesspolicyn. Vad är det som företaget vill uppnå med sin policy? Det kan vara att skydda användarnas personuppgifter, förbättra användarupplevelsen eller uppfylla lagliga krav. Genom att kommunicera detta tydligt ger man användarna en bättre förståelse för varför det är viktigt att ha en sekretesspolicy och skapar en starkare koppling till företagets värderingar.

Begränsa omfattningen av insamlad information

Det är också viktigt att definiera vilken typ av information som samlas in och hur den används. Genom att vara specifik och begränsa insamlingen av information till det som är nödvändigt för att utföra specifika tjänster eller förbättra användarupplevelsen kan man bygga förtroende hos användarna. Det är viktigt att vara tydlig med vad som samlas in, till exempel namn, e-postadresser, betalningsinformation eller annan identifierbar information.

2. Använd enkel och lättförståelig språk

Undvik juridiskt jargong och tekniska termer

När du skriver din sekretesspolicy är det viktigt att använda enkel och lättförståelig språkbruk. Undvik att använda juridiskt jargong och tekniska termer som kan vara svåra för användare att förstå. Istället, försök att använda vanliga ord och förklara eventuella tekniska begrepp på ett tydligt och enkelt sätt.

Organisera informationen på ett strukturerat sätt

För att underlätta läsningen och förståelsen av sekretesspolicyn är det bra att organisera informationen på ett strukturerat sätt. Använd rubriker och stycken för att dela upp texten i lättöverskådliga avsnitt. Det kan vara till hjälp att använda punktlistor eller numrerade listor för att tydligt lista de olika delarna av policyn.

3. Ge möjlighet till användarval och samtycke

Ta hänsyn till användarnas preferenser

En viktig del av en användarvänlig sekretesspolicy är att ge användarna möjlighet att göra val och anpassa sina inställningar. Till exempel kan användarna få möjlighet att välja vilka typer av kommunikation de vill ta emot från företaget eller vilka delar av sin information de vill dela.

Be om tydligt samtycke

För att säkerställa att användarna verkligen förstår och samtycker till sekretesspolicyn bör man be om ett tydligt samtycke från dem. Detta kan ske genom att användarna aktivt kryssar i ett avtal eller klickar på en knapp som indikerar att de har läst och förstått policyn. Det är viktigt att detta samtycke är frivilligt och inte villkorat för att använda tjänsterna.

Sammanfattning

Cookies är en viktig del av webbplatsers funktionalitet och användarupplevelse, men det är också viktigt att vara medveten om och skydda din integritet när det gäller cookies. Genom att förstå och kontrollera cookies på webbplatser kan du anpassa dina inställningar och hantera hur din data samlas in och används. Kom ihåg att regleringarna och tekniken kring cookies förändras ständigt, så det är viktigt att vara uppdaterad och medveten om de senaste utvecklingarna.

Vad GDPR innebär för ditt företag: En komplett guide

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som trädde i kraft 2018 för att skydda EU-medborgares personuppgifter. GDPR är en omfattande förordning som innebär att företag som hanterar personuppgifter behöver följa strikta regler för att skydda användarnas data. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad GDPR innebär för ditt företag och hur du kan följa dess regler.

Varför är GDPR viktigt för ditt företag?

GDPR är viktigt för ditt företag av flera anledningar. För det första är det en EU-förordning, vilket betyder att alla företag som hanterar personuppgifter från EU-medborgare måste följa den. Om ditt företag inte följer GDPR kan det få allvarliga konsekvenser, inklusive böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av företagets globala årsomsättning.

För det andra är GDPR viktigt eftersom det skyddar användarnas personuppgifter och integritet. Genom att följa GDPR regler kan du bygga förtroende med dina kunder och visa att du tar deras integritet på allvar.

Vilka företag påverkas av GDPR?

Alla företag som hanterar personuppgifter från EU-medborgare påverkas av GDPR. Detta inkluderar företag som samlar in data från sin hemsida eller sociala medier, företag som hanterar kunduppgifter eller anställningsuppgifter, och företag som delar data med tredje part.

Vilka rättigheter har användarna under GDPR?

GDPR ger användarna flera rättigheter när det gäller deras personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rätten att korrigera felaktiga uppgifter, rätten att radera sina uppgifter och rätten att begränsa behandlingen av sina uppgifter.

Hur kan ditt företag följa GDPR reglerna?

För att följa GDPR reglerna behöver ditt företag vidta flera åtgärder. För det första behöver du säkerställa att du har en tydlig och koncis sekretesspolicy som beskriver hur du samlar in, lagrar och använder personuppgifter. Du behöver också få tillstånd från användarna innan du samlar in deras personuppgifter.

För det andra behöver du säkerställa att du har adekvata säkerhetsåtgärder på plats för att skydda personuppgifterna. Detta inkluderar säkerhetskopiering av data, kryptering av data och uppdatering av programvara.

Slutligen behöver du ha en plan för att hantera dataintrång och rapportera eventuella intrång till myndigheterna inom 72 timmar efter att du upptäckt intrånget. Det är viktigt att du tar GDPR och skyddet av personuppgifter på allvar, eftersom konsekvenserna av att inte göra det kan vara mycket allvarliga.

Vilka steg kan du ta för att följa GDPR?

Här är några steg du kan ta för att följa GDPR och skydda användarnas personuppgifter:

  • Uppdatera din sekretesspolicy för att inkludera alla krav från GDPR
  • Säkerställ att du har fått tillstånd från användarna innan du samlar in deras personuppgifter
  • Säkerställ att du har tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda personuppgifterna
  • Utse en dataskyddsansvarig som kan hjälpa dig att följa GDPR reglerna
  • Träna dina anställda för att säkerställa att de förstår GDPR och hur det påverkar deras arbete
  • Ha en plan för att hantera dataintrång och rapportera intrång till myndigheterna inom 72 timmar

Sammanfattning

GDPR är en viktig förordning som påverkar alla företag som hanterar personuppgifter från EU-medborgare. Det är viktigt att du tar GDPR på allvar och följer dess regler för att skydda användarnas personuppgifter och integritet. Genom att följa GDPR kan du bygga förtroende med dina kunder och visa att du tar deras integritet på allvar. Tänk på att konsekvenserna av att inte följa GDPR kan vara allvarliga, så det är viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina kunder och följa lagstiftningen.

Fyra vanliga misstag i webbutveckling

Webbutveckling är en ständigt växande och föränderlig värld, och att bygga en webbplats som fungerar bra är en av de viktigaste utmaningarna för varje webbutvecklare. Oavsett om du är en erfaren webbutvecklare eller nybörjare, finns det några vanliga misstag som många gör när de bygger en webbplats. Här är fem vanliga misstag i webbutveckling och hur man undviker dem.

Missat responsivt design

Ett vanligt misstag som många webbutvecklare gör är att de missar att göra sin webbplats responsiv. Detta innebär att webbplatsen inte anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar, som mobiltelefoner och surfplattor. Detta kan leda till att webbplatsen ser fel ut på olika enheter, vilket kan skada användarupplevelsen och påverka din webbplats ranking på sökmotorerna.

Försummad sökmotoroptimering (SEO)

En annan vanlig fallgrop i webbutveckling är att försumma sökmotoroptimering eller SEO. SEO handlar om att optimera webbplatsen för att sökmotorer som Google och Bing skall förstå dem. Detta innefattar att använda nyckelord, meta-beskrivningar och rubriker på rätt sätt för att hjälpa sökmotorer att förstå vad din webbplats handlar om. Att försumma SEO kan göra att din webbplats hamnar långt ner på sökresultaten och därmed inte når sin fulla potential när det gäller att nå sin publik.

Brister i säkerhet

En annan vanlig fallgrop i webbutveckling är att förbise säkerheten på din webbplats. Hackare kan försöka att utnyttja kända sårbarheter i din webbplats för att få tillgång till känslig information eller ta över din webbplats. Att ha rätt säkerhetsprotokoll på plats, som att använda SSL-certifikat och uppdatera programvaror och plattformar regelbundet, kan hjälpa till att skydda din webbplats från hot.

Dålig webbplatsprestanda

Slutligen kan en vanlig miss i webbutveckling vara att inte optimera webbplatsens prestanda. En långsam eller buggig webbplats kan leda till att besökare snabbt lämnar din webbplats, vilket kan skada din ranking på sökmotorerna och försämra din användarupplevelse. Att använda rätt verktyg för att testa din webbplats hastighet och optimering kan hjälpa till att öka prestandan och göra din webbplats mer användarvänlig.

Summering och slutsats

Det finns många fallgropar att undvika när man bygger en webbplats, men genom att tänka på dessa fyra vanliga misstag kan du undvika många problem och förbättra din webbplats på flera sätt. Genom att fokusera på responsiv design, sökmotoroptimering, säkerhet och webbplatsprestanda kan du skapa en mer användarvänlig och framgångsrik webbplats. Så se till att inte missa dessa viktiga aspekter när du bygger din nästa webbplats.

Få juristhjälp via nätet

Det finns många tillfällen i livet då du kan behöva juristhjälp. De flesta av oss är dock inte vana vid det och det kan kännas lite som att gå till bilmekanikern. Du har inte full koll på begreppen, det känns som att du lätt blir bortkollrad och sedan kommer det en saftig räkning. Då kan det vara skönare att vända sig online för att hitta juristhjälp. Du kan sitta tryggt hemma och ta en juristkontakt samt få en offert som du kan bedöma i lugn och ro.

Bostadsaffärer

Bostadsaffärer är ett typiskt tillfälle när du kan komma att behöva en bra jurist som kan hjälpa dig. Det är dessutom oftast standardiserade procedurer som är lätta att bedöma och sköta från distans. Så om du till exempel vill få hjälp vid dolda fel blir det mycket lättare för dig. De kan också hjälpa dig med köpekontrakt och liknande.

Bouppteckning

En bouppteckning görs oftast i samband med antingen en skilsmässa eller ett dödsfall och är också lätt att göra via nätet. En bouppteckning är ett tillfälle där det lätt blir osämja mellan före detta partners eller syskon. Även här är det därför klokt att ta hjälp av en kompetent jurist. Denne kan då gå igenom alla tillgångar som finns och fördela dem rättvist.

Skaffa hjälp vid marknadsföring av er e-handel

Du som tillbringar mycket tid framför datorn och på nätet kan inte ha undgått att märka utvecklingen inom e-handel. E-handeln har ökat explosionsartat de senaste åren och många människor har gett sig in i leken. Om du också har gjort det så vet du nog att det inte är så enkelt som det ser ut. Marknadsföring till exempel är inte något vi alla vet exakt hur vi ska hantera.

Vikten av marknadsföring vid e-handel

Marknadsföring är det absolut viktigaste när det gäller att framgångsrikt idka e-handel. Naturligtvis är det också viktigt att du säljer en bra tjänst eller produkt. Dock spelar det ingen roll hur bra din produkt är om dina kunder aldrig kommer att hitta den. Nätet är oerhört stort och det är väldigt lätt att försvinna i intet som e-handlare om du inte sköter din marknadsföring.

Annonsering är tyvärr nödvändigt om du ska ha framgång inom e-handel men det är lätt att slösa bort pengar om du inte gör annonseringen rätt. Därför kan det vara bra att ta hjälp av proffsen så du slipper huvudvärken själv.

Få ordning på hemmakontoret och alla kablar

Att arbeta hemma skiljer sig på många sätt från att arbeta på kontoret. Även om dator och skärm finns på plats kan det fortfarande kännas som att arbetsplatsen inte är optimal. Belysningen och förvaringsutrymmen kanske finns och tillbehör som du behöver för arbetet kanske också är nära till hands. Men det kan ändå vara något som saknas.

Det ligger i detaljerna

En rolig sidolampa och ett finurligt sätt att ordna alla kablar kan avgöra hur nöjd du är med din arbetsplats. Dessutom kan en rolig och finurlig accessoar pigga upp dig när motivationen sjunker. En arbetsplats är så mycket mer än bara nödvändig utrustning. Idag vill allt fler ha en personlig arbetsplats med de små tillbehören som ger positiv energi och ett leende på läpparna. Dessutom är möjligheterna oändliga i och med att det är hemmakontoret vi pratar om. Där kan du ösa på med hur mycket roliga tillbehör som helst och ändå ha en bra arbetsplats. 

Hemmaarbete blir alltmer vanligt och därför blir det också mer viktigt att tänka på utformningen av hemmakontoret. Myndigheter och organisationer informerar om detta ständigt. Ju mer av arbetstiden som du förlägger hemma ju viktigare är det att få till en praktisk, men också rolig, arbetsplats.

Analog reklam i en digital miljö

Som verksam i IT världen kanske den gamla typen av reklam, som trycksaker och annat känns lite underligt. Nu är det ju enkelt att nå en massa kunder via Internet och marknadsföra sig på det sättet.

Genom att placera sitt varumärke på vardagsprodukter får varumärket en konstant exponering av företaget hos en potentiell kund. Det finns också interna fördelar att få genom att dela ut profilreklam till medarbetarna. Att få till exempel en powerbank eller en shoppingpåse av tyg med tryck att ta hem stärker känslan av tillhörighet till gruppen.

Hur väljer ditt företag rätt produkt?

Målet är att få mottagaren att använda produkten. Är målgruppen känd eller analyserad, som till exempel ett litet företag som ger profilreklam till sina medarbetare, är det ganska enkelt att gissa vad som kommer till användning.

Vet du inte på förhand vilken målgrupp du vill nå ut till, är det alltid en bra idé att ta hjälp av branschkunniga. Ett professionellt profilreklamföretag tilldelar alltid en personlig kontaktperson som kan guida kunden genom orderprocessen. Ta en titt här för att se om det finns några produkter som skulle passa just ert företag. Både medarbetare och kunder kommer att uppskatta den gesten.

Go to Top